روش های انفجاری تدریس
کد شناسه :3231
روش های انفجاری تدریس
موجود نیست

در این اثر انواع بازی‌های کودکانه, ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی, هنرهای زبانی و نظایر آن تشریح شده است .برخی از مباحث کتاب عبارت‌اند از :((وسایل دیداری و بصری))(فراسوی تخته سیاه, انتقال مفاهیم و موضوعات درسی با استفاده از روش‌های جدید, روش‌های ابتکاری برانگیختن حواس پنج‌گانه, جعبه‌ها, قوطی‌ها و ظروف سربسته), ((ابزارهای کمک آموزشی سمعی و بصری))(اورهد, اسلاید و اپک, فواید پروژکتور اورهد در کلاس, سینما, فیلم استریپ و ویدئو, توانایی‌های وسایل سمعی در جریان آموزش), ((روش‌های مقدماتی کارتون‌سازی)), ((تغییرات صحنه کلاس)), ((صفحه آرایی هنرهای زبانی)), ((طراحی کیت بازی)) و ((خلاقیت در تصحیح اوراق امتحانی)) . 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر