درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ویژگی های متمایزکننده از درمان شناختی رفتاری)
کد شناسه :3236
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ویژگی های متمایزکننده از درمان شناختی رفتاری)

این کتاب با هدف ارائۀ یک مسیر کوتاه و قابل دسترسی در نظریه و به‌کارگیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد طراحی شده است. در نتیجه، گروه‌های گسترده­ای از خوانندگان از جمله افرادی که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را تجربه کرده­اند و نیز درمانگران مجربی را که به‌تازگی با این شیوه آشنا شده­اند اما در زمینۀ سایر رویکردها مهارت دارند، خطاب قرار می­دهد و همچنین منبع مهمی را برای افرادی که به‌تازگی وارد حوزۀ درمان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شده‌اند، مانند درمانگران کارآموز و دانشجویان فراهم می­کند. این کتاب صرف‌نظر از پیش‌زمینۀ خوانندگان، یک هدف کلی را دنبال می­کند که ارائۀ نظریه و نحوۀ به‌کارگیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد رویکردی کاملاً متمایز به‌منظور بهبود شرایط انسانی است.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر