آموزش و ارزشیابی مهارتهای یادگیری
کد شناسه :3242
آموزش و ارزشیابی مهارتهای یادگیری
موجود نیست

کتاب حاضر دارای دو بخش می باشد: در بخش اول شما با مهارت های مشاهده، برقراری ارتباط، طبقه بندی، اندازه گیری، استنباط و پیش بینی آشنا می شوید و تمرین هایی را انجام می دهید. این نوع مهارتها را پایه می نامیم، زیرا فراگیری آنها برای پرداختن به مهارت های پیچیده بعدی که به تفکر زیادتری نیاز دارند، لازم است. آموزش مهارتهای پایه، از دوره قبل از دبستان شروع می شود، در دوره ابتدایی تأکید زیادی بر آنها گذاشته می شود و می توان گفت که ادامه آموزش آنها به دوره های بعدی تحصیلی هم می رسد. در بخش دوم، مهارتهایی را مورد بررسی قرار می دهید که بر اساس آنها شما و دانش آموزان شمال باید فعالیتهای علمی را در مدرسه و خانه طراحی و اجرا کنید. نام این مهارتها را تلفیقی نهاده ایم، زیرا در کاربرد هر کدام، در واقع چندین مهارت باهم به کار می آیند روش حل مسأله هم چیزی جز این نیست. با آن که بخشهای اول و دوم در اصل برای تواناتر شدن طراحی شده اند، اما باید در ضمن بررسی و مهارتها، چگونگی این فراگیری را هم می آموزید و در قسمت هایی به نام تصمیم گیری 1و2 از شما خواسته می شود که آموخته های خود را به کار بگیرید و آنچه را که یاد گرفته اید، عملاٌ در برنامه های درسی موجود به کار ببرید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر