چیرگی بر گسست ناشی از آسیب (راهنمایی آموزشی در درمان اختلالات تجزیه ای برای بیماران و درمانگران)
کد شناسه :329
چیرگی بر گسست ناشی از آسیب (راهنمایی آموزشی در درمان اختلالات تجزیه ای برای بیماران و درمانگران)

پدیده ی تجزیه که به نوعی به مفهوم کهن « هیستریا» در روانپزشکی پیوند می خورد یکی از پرمناقشه ترین مفاهیم در روانپزشکی است. دیرزمانی از آن روزگاران که افراد مبتلا به اختلالات تجزیه ای را به جرم جادوگری و برای پاک کردن وجودشان از حلول ارواح خبیثه بر تلی از هیزم می سوزاندند نمی گذرد و هنوز در قرن بیست ویکم جن گیری شیوه ای شایع در درمان این بیماران است. برخورد روانپزشکی و روانکاوی با این بیماری نیز تا دیرزمانی با نگاه واقع بینانه ی علمی فاصله داشت. اما همانند بسیاری از پدیده ها، علم درنهایت راه خود را فراز گرد و غبار برخاسته از ذهنیت های سوگیرانه پیدا کرد. تجزیه پاسخ دفاعی دستگاه روانی ما به آسیب شدیدی است که مغز قادر به پردازش، درک و هضم آن در گام اول نیست. مانند سیم های برق ساختمانی که در صورت روبه رو شدن با اضافه بار فرمان قطع برق از طریق پریدن فیوز را می گیرند، سیستم عصبی نیز با روبه رو شدن با اضافه بار اطلاعاتی دچار گسست و تجزیه می شود تا از فروپاشی بیشتر پیشگیری کند. آسیب های زمان کودکی در این میان تأثیر شدیدتری بر مغز در حال رشد انسان دارند.
این کتاب با زبانی ساده به شکلی گام به گام درمانگران و نیز بیماران را با مراحل درمان اختلالات تجزیه ای آشنا می کند. جای چنین منابعی همواره در زبان فارسی خالی بوده است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که دستیاران روانپزشکی و روانشناسان بالینی در دوره ی آموزش خود آشنایی کافی با روند درمان این بیماران پیدا نمی کنند و در رویارو شدن با افراد مبتلا، به تشخیص های دیگری متوسل می شوند که گاه وضع بیمار را از آنچه هست بدتر می کند. امید که این اثر بتواند به آشنایی درمانگران و بیماران با اختلالی که در دنیای پرآسیب ما اهمیتی دوچندان یافته است یاری برساند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر