عقده مادر و روابط زن و مرد
کد شناسه :3259
عقده مادر و روابط زن و مرد
موجود نیست

کتاب به تحلیل مسائل اولیه روان شناسی، ریشه برخی اختلالات روانی و پیچیدگی های روابط زن و مرد می پردازد و بعد از آن زوایای عقده مادر، جنبه های زنانه در روان مرد، رفتار متقابل زن و مرد و دغدغه های موجود در آن را بررسی می کند. نویسنده در کتاب حاضر با ذکر کهن الگوها، به ابعاد مختلف رابطه ی زن و مرد اشاره می کند. کهن الگو ها ادراکات و دریافت هایی هستند که به یک جمع به ارث می رسد؛ در واقع الگوهایی هستند که انسان ها از صدها هزار سال پیش، با آن ها زندگی کرده اند و از طریق ناخودآگاه جمعی به نسل های بعدی منتقل می شود. از طرفی، میل به انفعال در یک فرد را عقده مادر می گویند که رابطه نزدیکی با تنبلی دارد. عقده ی مادر، در حقیقت به این معناست که فرد به یک منبع تغذیه روانی تمایل داشته و اغلب از خود اراده قوی نخواهد داشت. جانسون، بعد از تعریف موارد نظری مذکور، دلایل فرسودگی و اختلالات روانی مردان و ارتباط آنان را با کهن الگو ها و عقده مادر شرح می دهد و علت این که برخی مردان کارها را به اتمام نمی رسانند و آن ها را نیمه رها می کنند را، ذکر میکند. در همین راستا، در کتاب عناصر اصلیِ زنانه موجود در طبیعت مردان بیان شده و به این نکته اشاره می شود که در صورت عدم آگاهی و شناخت این عناصر در وجود مردان، مشکلات متعددی در زندگی زناشویی ایجاد خواهد شد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر