به سوی کامیابی 3 (دیدار با سرنوشت)
کد شناسه :3277
به سوی کامیابی 3 (دیدار با سرنوشت)

موضوع این کتاب مانند اغلب آثار دیگر آنتونی رابینز در زمینه موفقیت و جنبه های روان شناختی آن و همچنین برنامه ریزی روانی و زبانی می باشد که به زبانی ساده و نشری روان بیان شده. هدف این کتاب آن است که شما با آشنایی با راهکارها و اصول رابینز در مسیر کامیابی، سعادت و دستیابی به اهدافتان هدایت شوید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر