مطلق در ذهن ایرانی
کد شناسه :333
مطلق در ذهن ایرانی
موجود نیست

"مطلق در ذهن ایرانی" کتابی است به قلم دکتر "آذردخت مفیدی" که در آن "جنبه های جامعه شناختی ویژگی های ملی ایرانی" را مورد بررسی قرار می دهد. این اثر مجموعه ای از مقالات جامعه شناختی است که خصایص اجتماعی ملت ایران را از این نظر زیر ذره بین خواهد برد.
مسائل مختلفی در مقالات گردآوری شده در کتاب "مطلق در ذهن ایرانی" به قلم دکتر "آذردخت مفیدی" بررسی شده اند که در نخستین مقاله ی آن، شخصیت هیتلر، علی الخصوص در قالب نمادین آن تجزیه و تحلیل شده است. در ادامه نویسنده به مسئله ی سنت فردی و اجتماعی و رابطه ای که با رشد دارد پرداخته و اثر نگاه سنتی جامعه ی ایرانی را بر بخش های گوناگون اجتماع از خانواده و آموزش و پرورش گرفته تا دین و مذهب، تشریح می نماید. در این کتاب به معضل ترافیک و آسیب شناسی آن نیز پرداخته و علاوه بر آن مقایسه ای نیز از دوران نوزادی انسان و احساس ناامنی در آن دوره با فرآیند رانندگی ارائه می نماید.
در بحث بلوغ و حکومت، رشد روانی انسان ها تبیین می شود و وابستگی به قدرت توسط دکتر "آذردخت مفیدی" شرح داده می شود. وی در ادامه ی این مقاله، احتیاج و عدم احتیاج به وجود ایدئولوژی به عنوان شناخت ایده را در حکومت مورد بررسی قرار می دهد و "مطلق در ذهن ایرانی" را با مسائلی همچون وجدان اخلاقی سخت گیر، دیکتاتوری و فساد، مرزبندی های عواطف در رابطه های اجتماعی، پرخاشگری، امنیت و قدرت در روابط انسانی، نقش مادر ایرانی و آسیب شناسی نظام کلیسایی و انسان قرون وسطا پیش می برد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر