سوپ جوجه برای روح (101 داستان برای گشایش دروازه های قلب به روی خوبی ها و تقویت روح)
کد شناسه :3286
سوپ جوجه برای روح (101 داستان برای گشایش دروازه های قلب به روی خوبی ها و تقویت روح)
موجود نیست

این کتاب دربردارنده صد و یک داستان است که به گشایش روح، تلطیف و تقویت آن منجر می شوند، حکایاتی امیدبخش برخاسته از واقعیت که سال ها پیش هنگامی که تکنولوژی هم چون امروز مردم را به هم نزدیک نکرده بود با شراکت افراد مختلف گردآوری شدند تا جلابخش جان خوانندگان باشند و در راستای سلامت روح عمل کنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر