نو آفرینی (تخیل، خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی)
کد شناسه :3289
نو آفرینی (تخیل، خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی)
موجود نیست

نویسنده ی کتاب شگفت آور پیش رو با روایت داستان های واقعی و بهره از تجربیات خود و دانشجویانش، به توصیف مراحل گوناگون تخیل، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و آموزش شیوه های شناخت فرصت ها و چگونگی تحقق رویاها و ایده ها، در قالب چارچوبی به نام سیکل ابداع می پردازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر