مقدمه ای بر روانشناسی فروید
کد شناسه :3292
مقدمه ای بر روانشناسی فروید
موجود نیست

کتاب حاضر، به روانشناسی فروید پرداخته، مولف ابتدا زندگی و آثار فروید را بررسی کرده است و در ادامه به طور مقدماتی به روانشناسی فروید اشاره کرده است. در این راستا غرایز و روان بشر، دوران سه گانه ی جنسی، انحرافات روانی، دینامیسم روانی، خواب و تعبیر، هنر و هنرمندی، دشمنان تمدن، مسئله سعادت، نقش مذهب، نظریات فروید پیرامون مذهب، جنسیت و تمدن، عدالت و آزادی، تهاجم و تمدن نیز موردبررسی و توجه قرارگرفته است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر