هفت قانون معنوی موفقیت | راهنمایی برای تحقق بخشیدن به آرزوها
کد شناسه :336
هفت قانون معنوی موفقیت | راهنمایی برای تحقق بخشیدن به آرزوها
موجود نیست

اگرچه عنوان این کتاب هفت قانون معنوی موفقیت است، اما می توان آن را هفت قانون معنوی زندگی نامید، زیرا همان اصولی را عرضه می کند که طبیعت برای آفرینش هر چیزی در بعد مادی-هر آنچه می بینیم و می شنویم و استشمام می کنیم، مزه می کنیم و لمس می کنیم- از آن ها سود می جوید.
دیپاک چوپرا موفقیت را «گسترش مدام شادمانی و تحقق فزاینده هدف های ارزشمند» تعریف می کند. او معتقد است که موفقیت توانایی برآورده سازی آرزوها به آسانی است. او در این کتاب ابتدا درباره ی لزوم اعتقاد به قانون معنوی سخن می گوید: «در دنیایی که امروزه تا این حد ماشینی و دیجیتال شده است لازم است انسان ها به بخش معنوی روح خود بپردازند تا بتوانند از آن برای رسیدن به موفقیت و آرزوهایشان استفاده کنند.»
دیپک چوپرا قبل از توضیح قوانین موفقیت، درباره ی چیستی قانون حرف می زند. او مفهوم قانون را به این شکل بیان می کند: «قانون فرآیندی است که طی آن نامتجلی متجلی و ناظر، منظور می شود. فرآیندی که طی آن نظاره گر منظره می شود و رویابین رویای خود را متجلی می سازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر