درمان با روش حل مسئله
کد شناسه :3326
درمان با روش حل مسئله
موجود نیست

آنچه در این کتاب درمان با روش حل مسئله (پی اس تی) نامیده شده یک رویکرد شناختی - رفتاری است که بر آموزش در زمینه پذیرش و کاربست مؤثر نگرش و مهارت‌های حل مسئله انطباقی متمرکز است. این روش درمانی یک رویکرد مثبت‌گرا نسبت به مداخله بالینی است و هدف آن نه‌ تنها کاستن از آسیب روانی بلکه افزودن بر کارکرد روانی و رفتاری در یک جهت مثبت برای جلوگیری از بازگشت مشکلات قبلی و ایجاد مشکلات تازه بالینی و نیز به حداکثر رسانیدن کیفیت کلی زندگی است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر