100 شیوه برای انگیزه بخشیدن به خود
کد شناسه :3327
100 شیوه برای انگیزه بخشیدن به خود
موجود نیست

کتاب حاضر با زبانی ساده به ارائه صد نکته و شیوه تفکر مبتنی بر سنت فلسفی اگزیستانسیالیسم می پردازد و باعث افزایش انگیزه و ایجاد تغییر در زندگی می شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر