پرخوری عصبی (چرا وقتی عصبی هستم پرخوری می کنم؟ و چرا غذا خوردن به من آرامش می دهد؟)
کد شناسه :3339
پرخوری عصبی (چرا وقتی عصبی هستم پرخوری می کنم؟ و چرا غذا خوردن به من آرامش می دهد؟)

ویژگی اختلال بولیمیا یا پرخوری عصبی، خوردن مقدار زیادی غذا توسط فرد در هنگام عصبانیت است. به طوری که در زمان خوردن، احساس می‌کند کنترل غذا خوردن خود را از دست داده است. قطعاً چنین سبک غذا خوردن باعث ایجاد اضطراب و آشفتگی شدید می‌شود.کتاب حاضر با کمک تکنیک‌های شناختی رفتاری و با هدف آموزش راهبردهای مقابله‌ای و کمتر مخرب، نوشته شده است. زمانی که احساس کردید آماده تغییر در سبک زندگی مخصوصاً غذا خوردن خود هستید می‌توانید با کمک کتاب حاضر شروع کنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر