زبان از یاد رفته
کد شناسه :3343
زبان از یاد رفته
موجود نیست

زبان سمبولیک را شاید بتوان یگانه زبان جهانی و همگانی نژاد انسان تلقی کرد.بنابراین وظسیفه ما تعبیر و یا ترجمه این زبان.به عنوان علائمی سری و مصنوعی،نیست؛بلکه باید سعی کنیم در واقع آن را فراگیریم به باور نویسنده،درک زبان سمبولیک برای هرکس که مایل به شناختن خود باشد لازم است. زبان از یاد رفته مقدمه ای است بر درک و فهم زبان سمبولیک.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر