به سوی کامیابی 2 (نیروی عظیم درونی را فعال کنید)
کد شناسه :3344
به سوی کامیابی 2 (نیروی عظیم درونی را فعال کنید)
موجود نیست

موضوع اصلی این کتاب موفقیت و برنامه ریزی روانی و زبانی است هدف این کتاب تنها این نیست که به شما کمک کند تا تغییرات جزئی در زندگی خود بدهید بلکه باید نقطه عطفی باشد ،که تمامی زندگی شما را به سطحی تازه برساند محور اساسی این کتاب تغییرات کلی است در این کتاب قواعد ساده و خاصی خواهید یافت که به کمک آنها علت هر گرفتاری را پیدا کنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر