انسان و سمبول هایش
کد شناسه :3345
انسان و سمبول هایش

در این اثر، ((یونگ)) و همکارانش کوشیده‌اند تا نقش آفرینش نمادها را در روان ناخودآگاه روشن کنند و کاربردهای آن را در زندگی نشان دهند .در کتاب حاضر سعی شده این قضیه اثبات شود که ((الگوهای کهن)) بر روی فرد تاثیری به سزا دارند و هیجان‌ها، چشم‌اندازهای معنوی و روانی را شکل می‌دهند و بر روی مناسبات فرد و دیگران تاثیر می‌گذارند .مباحث کتاب عبارت‌اند از: ((کند و کاو در ناخودآگاه)) ;((اساطیر باستانی و انسان امروز)) ;((فرایند فردیت))، ((نمادگرایی در هنرهای تجسمی)) و ((وجود نماد در تجزیه و تحلیل فردی)). 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر