الفبای فرهنگ (رمز و راز کامیابی گروه های فوق العاده موفق)
کد شناسه :3348
الفبای فرهنگ (رمز و راز کامیابی گروه های فوق العاده موفق)
موجود نیست

کتاب الفبای فرهنگ سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که چرا بعضی از گروه‌ها پس از تشکیل شدن مجموعه‌ای بزرگ‌تر از جمع اجزای‌شان می‌سازند، اما گروه‌های دیگری انگار با کنار هم جمع شدن کمتر می‌شوند؟
فرهنگ گروهی یکی از قدرتمندترین نیروها روی کرهٔ زمین است که وجود آن را می‌توانیم در دل کسب و کارهای موفق، تیم‌های ورزشی در سطوح قهرمانی و خانواده‌های کامیاب حس کنیم. حتی نبودن یا ناسالم بودن آن هم ملموس است. می‌توانیم تأثیر آن را بر میزان سوددهی بسنجیم. (براساس نتایج مطالعهٔ دانشگاه هاروارد روی بیش از دویست شرکت، یک فرهنگ گروهی کارآمد و قوی درآمد خالص را در مدت یازده سال ۷۵۶ درصد افزایش می‌دهد.) با این حال سازوکارهای درونی فرهنگ همچنان بر ما پوشیده‌اند. همهٔ ما خواهان فرهنگی قوی در سازمان، جامعه و خانوادهٔ خود هستیم. همهٔ ما می‌دانیم که چنین فرهنگی موفق است و خوب عمل می‌کند. فقط نمی‌دانیم که دقیقاً چطور عمل می‌کند.
شاید علت آن در نوع اندیشیدن ما دربارهٔ فرهنگ نهفته باشد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر