روان درمانی در عمل
کد شناسه :3368
روان درمانی در عمل

کتاب «روان‌درمانی در عمل» از دوازده فصل تشکیل شده است. یونگ در کتاب «روان‌درمانی در عمل» هم از موضوعات کلی در ارتباط با روان‌درمانی سخن گفته و هم بر مفاهیم اصلی و کلیدی مرتبط با آن تمرکز کرده و این مفاهیم را شرح داده است.
در کتاب «روان‌درمانی در عمل» تعریف روان‌درمانی از منظر یونگ ارائه شده و از ماهیت و چیستی آن سخن رفته است. در این کتاب همچنین هدف‌های روان‌درمانی و اصول آن و نیز پرسش‌های بنیادین مطرح در روان‌درمانی شرح داده شده‌اند.
روان‌درمانی در دنیای مدرن و نیز رابطۀ روان‌درمانی با دو حوزه فلسفه و پزشکی از دیگر مباحثی‌‌اند که در کتاب «روان‌درمانی در عمل» به آن‌ها پرداخته شده است.
در این کتاب همچنین، حین بحث از روان‌شناسی انتقال، به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی روان‌درمانی، از رابطۀ روان‌درمانی با کیمیاگری سخن رفته است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر