روانکاوی وجودی
کد شناسه :3370
روانکاوی وجودی

ژان پل سارتر فیلسوف داستان سرا و نمایشنامه نویس فرانسوی از کسانی است که به واسطه اهمیت کارش و نیز بلند آوازیش درایران بهترین و بدترین ترجمه ها را از آثارش کرده اند . یکی از مهم ترین آثار او کتاب «وجود و عدم » یا « هستی و نیستی» که مبانی فلسفه سارتر را در آن می یابیم . کتاب وجودی و عدم او بخشی مستقل به نام «روانکاوی وجودی » دارد . کتاب حاضر ترجمه این بخش مستقل می باشد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر