اختلال دو قطبی در کودکان و نوجوانان (آنچه والدین باید درباره ی شیدایی - افسردگی بدانند)
کد شناسه :344
اختلال دو قطبی در کودکان و نوجوانان (آنچه والدین باید درباره ی شیدایی - افسردگی بدانند)

اختلال دوقطبی، یکی از اختلالات روانپزشکی است که در اثر آن در خلق، سطح انرژی، رفتار و نحوة تفکر فرد بیش از حد معمول تغییراتی رخ میدهد. این اختلال با دوره های مجزایی از شیدایی یا افسردگی و یا هر دو به طور همزمان به وجود می آید. نگارنده در کتاب حاضر، به بررسی اختلال دوقطبی در کودکان و نوجوانان پرداخته است. از جمله موضوعهای مطرحشده میتوان به مواردی مانند عوامل خطرساز ایجاد اختلال دوقطبی، تفاوت اختلال دوقطبی و اختلال رفتاری، درمان اختلال دوقطبی با داروها، وظایف خانواده در مقابل فرزند مبتلا به اختلال دوقطبی و تشخیص اختلال دوقطبی اشاره کرد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر