خودشیفته ای که می شناسی (دفاع از خود در برابر خودشیفته های حاد)
کد شناسه :3397
خودشیفته ای که می شناسی (دفاع از خود در برابر خودشیفته های حاد)

امروزه در رسانه های اجتماعی و فرهنگ سلفی محوری، ما در دوران خودشیفتگی به سر می بریم –و در جامعه ای زندگی می کنیم که اغلب این ویژگی بالقوه مضر را جشن می گیرد نه اینکه آن را به عنوان یک اختلال روانی درک کند. یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد که خودشیفتگی در یک طیف وجود دارد – دقیقا مانند اوتیسم – و بیشتر ما برخی از گرایش های خودشیفتگی خفیف را از خود نشان می دهیم. اما از هر بیست نفر یک نفر در گروهی قرار می گیرد که نویسنده از آن به عنوان خودشیفتگی افراطی یاد می کند ، که در آن این ویژگی های خود بینی منجر به یک رفتار مخرب می شود که نه تنها به فرد بلکه به همه اطرافیان از جمله دوستان ، خانواده و همکاران آسیب می رساند.
دکتر جوزف بورگو با بیش از سی سال تجربه در مطالعه اختلالات شخصیت و درمان خودشیفتگی های شدید، یک کتاب راهنمای مفید برای شناسایی، درک و مدیریت شخصیت های خودشیفته ارائه کرده است 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر