راهنمای آموزشی OSCE در روانپزشکی (آزمون ساختار یافته عینی بالینی)
کد شناسه :3432
راهنمای آموزشی OSCE در روانپزشکی (آزمون ساختار یافته عینی بالینی)

آزمون OSCE اولین بار در دهۀ 1970 توسط هاردن معرفی شد. پس از سال‌ها پژوهش دربارۀ روایی و پایایی این آزمون، درحال حاضر OSCE به یکی از ابزارهای کارآمد در آموزش دستیاران روان‌پزشکی در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا تبدیل شده است. این آزمون در ایران نیز پس از سال‌ها کار و پژوهش، هم اینک به عنوان یک آزمون دقیق شناخته می‌شود. این آزمون به همت گروه روان‌پزشکی انستیتو روان‌پزشکی تهران، ترجمه و اعتباریابی شده است. پیوست‌های این کتاب که از صفحۀ 55 تا 98 را تشکیل می‌دهند، اطلاعات با ارزشی در اختیار علاقمندان به مصاحبه بالینی قرار می‌دهند. این کتاب می‌تواند برای تمام علاقمندان به حوزۀ مصاحبه بالینی مفید و مثمر ثمر باشد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر