تحلیل کاربردی خواب و رویا
کد شناسه :3439
تحلیل کاربردی خواب و رویا
موجود نیست

قضیه خرافه نیست. مطالعات روانکاوان نشان می دهد کسی نیست که خواب نبیند، ولی امکان دارد شما آن را بنا به دلایلی به خاطر نسپارید. خواب، نامه ای است از سوی
ناخودآگاه که اختصاصاً برای شما ارسال شده است. حالا اگر می خواهید به آن بی توجهی کنید، این انتخاب شماست. این کتاب با زبانی شیرین و کاملاً کاربردی در چهار مرحله
قدم به قدم به شما می گوید خوابی را که دیدید، چگونه تفسیر کنید. تفسیر رویا و انجام اقدام عملی برای آن می تواند زندگی تان را به سمت ناخودآگاه شما که نیازهای روحی
و روانی تان را به خوبی می داند مورد هدایت قرار گیرد.
2 فصل کتاب تحلیل کاربردی خواب و رویا به شرح زیر است:
فصل 1: مقدمه: ناخودآگاه و زبان آن
آگاهی از ناخودآگاه
کار درونی: جستجو در ناخودآگاه
واقعیت های متفاوت: دنیای رؤیاها، قلمرو تخیل
کهن الگوها و ناخودآگاه
تضاد و وحدت: شهادت به یکتا
فصل 2: کار با رؤیاها
روش چهار مرحله ای
مرحله اول: تداعی
مرحله دوم: تحرکات
مرحله سوم: تعبیرها
مرحله چهارم: مراسم ها 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر