ملانی کلاین (ریشه ها، اندیشه ها)
کد شناسه :3444
ملانی کلاین (ریشه ها، اندیشه ها)

آثار ملانی کلاین در مقام متفکریست که یافته‌هایش موجب پی‌شبرد یافته‌های فروید و دیگر روانکاوان شد و درک ما را از ساحت ناهشیار روان آدمی عمیقتر ساخت.
این کتاب متشکل از چهار بخش است و علاوه بر آن، فهرستی از منابع برای مطالعه بیشتر و فرهنگنامه‌ای از واژگان کلیدی دارد.
بخش نخست به زندگی ملانی کلاین و اشتیاق او به روانکاوی می‌پردازد؛
بخش دوم سیر بسط و تکوین فن روانکاوی کودکان و تأثیر آن بر درک کلاین از کار با بزرگسالان را پی میگیرد؛
بخش سوم بر یافته‌های نوین بالینی در حوزه درمان روانکاوی تمرکز دارد، به ویژه بر آن دسته از تحولات مربوط به درک و درمان آشفتگی های وخیم عاطفی، نظیر روانپریشی و اختلالات شدید خلقی؛
بخش چهارم بر تحولات اخیر در روانکاوی کلاینی و پسا-کلاینی و به ویژه آراء ویلفرد بییان و تلویحات و کاربست‌های بالینی، فرهنگی و اجتماعی-سیاسی آنها متمرکز است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر