درمان راه حل محور
کد شناسه :3446
درمان راه حل محور

این کتاب با هدف ارائه مبانی و تشریح کاربست مهارت های رویکرد راه حل – محور در حوزه های گوناگونی ازجمله سلامت روان، نگهداری از کودک و مشاوره سازمانی نوشته شده است. درمانگران اغلب و به طور طبیعی به پژوهش ها بی توجه اند. بااین حال، در کشورهای توسعه یافته نیاز رو به رشدی برای شواهد درمانی وجود دارد؛ این بدان معناست که اثربخشی درمان ها باید مطابق با الگوهای پژوهش علمی که به منظور ارزیابی درمان های پزشکی پذیرفته شده اند، تأیید شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر