خانواده درمانی مثبت نگر
کد شناسه :3447
خانواده درمانی مثبت نگر
موجود نیست

خانواده درمانی مثبت نگر حاصل ادغام نظریه سیستم ها و روانشناسی مثبت نگر برای استخراج رویکردی به منظور بالا بردن رشد تک تک اعضاء است که بر توانمندی های خانواده تکیه می زند. با اینکه این رویکرد مبتنی بر منابع زیادی است اما به عقیده ما از وجوه بی نظیری برخوردارست. این فصل مبنای تجربی و نظریه وسیع تری را برای خانواده درمانی مثبت نگر عرضه می کند.
خانواده درمانی مثبت نگر در تلقی خانواده به عنوان یک سیستم ریشه دارد. درک خانواده درمانی مثبت نگر فقط در قالب رویکرد سیستمی به اطلاعات کاملی از آن منجر نمی شود. مثل این است که وقتی شما نشانی ما را می خواهید، بگوییم که در نیمکره غربی زندگی می کنیم. هر یک از نظریه های خانواده درمانی بر بعضی از مفاهیم سیستمی تمرکز می کنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر