سرچشمه عشق درونی خویش را تجربه کنید
کد شناسه :3449
سرچشمه عشق درونی خویش را تجربه کنید
موجود نیست

از آن جا که ما برنامه ریزی شده ایم تا به آوای درون سرمان واکنش نشان دهیم، بیشتر زمان ها از واکنش نشان دادن به چیزی که در لحظه ی "اکنون" در حال رخ دادن است، باز می مانیم و بیشتر زمان ها به حقیق حضور نداریم. بیشتر انسان ها در دنیایی ذهنی- دنیایی مجازی که تنها نام "جهان" را دارد- زندگی می کنند.
زمانی که از این دنیای ذهنی به "اکنون" سر برآورده و از همه رو در تجربه ی پیش روی خویش حضور پیدا کنیم، ژرفی، غنا و شادی و آرامش را تجربه خواهیم کرد! عشق به آسانی به بیرون، سوی دیگران و همه ی نمودهای زندگی، جاری می شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر