خود را بشناسید (راه های شناخت خود و ارتباط موثر با دیگران)
کد شناسه :3452
خود را بشناسید (راه های شناخت خود و ارتباط موثر با دیگران)
موجود نیست

عدم شناخت خود مفاهیم ضمنی متعددی بر روی نحوه­ی زندگی شما و ارتباطتان با دیگران دارد. اگر خودتان را نشناسید و درک نکنید نخواهید توانست به درستی از خودتان محافظت کنید. بدون در ارتباط بودن با خودتان نمی­توانید به طور واقعی و به خوبی با دیگر افراد محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کنید. سقراط میگوید که اولویت اصلی زندگی شناخت خود است و اگر بخواهید می­توانید یک متخصص جهانی در مورد شخص خودتان باشید. این مسیر رشد و توسعه­ی فردی است و در نهایت هیچ­کس نمی­تواند شما را بیش­تر و بهتر از خودتان بشناسد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر