مسئولیت پذیری (روند شکل گیری مسئولیت پذیری در فرزندان)
کد شناسه :350
مسئولیت پذیری (روند شکل گیری مسئولیت پذیری در فرزندان)

مسئولیت‌پذیری یعنی قابلیت پذیرش. پاسخ‌گویی و به عهده گرفتن کاری که از کسی درخواست می‌شود و شخص حق دارد که آن را بپذیرد و یا رد کند. مسئولیت با وظیفه تفاوت دارد؛ وظیفه کاری است که یک نفر به دیگری محول می‌کند و باید حتما انجام بگیرد. در واقع مسئولیت انتخابی آگاهانه است. کودکی که از ابتدا امکان استقلال به او داده شده باشد، آمادگی بیش‌تری برای پذیرفتن مسئولیت خواهد داشت. مسئولیت‌پذیری بخشی از رشد شخصیت کودک است. کودک از سن دو تا سه سالگی نیاز دیگران و اهمیت دادن به آن و نیز انتظارات دیگران از خویش را درک می‌کند و این روند، حس مسئولیت‌پذیری را در او ایجاد می‌کند. پدر و مادر باید الگوی این مسئولیت‌پذیری را به او بیاموزند، زیرا اگر پروسه‌ی مسئولیت‌پذیری به درستی در تربیت فرد شکل نگیرد، بعد از هجده سالگی، زمانی که شخصیت فرد شکل گرفت، دیگر نمی‌توان او را تغییر دارد، در این صورت یا باید خانواده خود را با او وفق بدهد یا او را مجبور کند که با محیط خانواده سازگار شود و اگر این شخص نتواند خود را با خانواده هماهنگ کند بهتر است از خانواده جدا شود و زندگی مستقلی برای خویش تدارک ببیند. نگارنده کتاب حاضر را به موضوع "مسئولیت‌پذیری" اختصاص داده و موضوعاتی ازاین دست را در قالب پرسش و پاسخ مطرح می‌سازد: چگونگی شکل‌گیری وابستگی و استقلال، بهترین روش درخواست مسئولیت، رابطه‌ی استقلال‌طلبی و مبارزه‌ی قدرت، شیوه‌ی برخورد با فرزندی که مقررات خانواده را نمی‌پذیرد، و آثار اختلاف عقیده‌ یا بی‌مسئولیتی والدین. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر