روان شناسی نفوذ (هنر متقاعد نمودن دیگران)
کد شناسه :3461
روان شناسی نفوذ (هنر متقاعد نمودن دیگران)

کتاب پیش رو به شکلی ساده و داستان گونه بسیاری از مفاهیم روان شناسی اجتماعی را که زمینه ی درک و شناخت انسان و رفتارهایش و عواملی که سبب شکل گیری این رفتارها در او می شود فراهم می آورد در اختیار می گذارد. با کمک این اثر به دنبال کسب شناخت از جامعه، چگونگی تاثیرگذاری و نفوذ اجتماعی را خواهید یافت و شیوه مدیریت آن را برای بهره گیری بیش تر از مزایای آن و کاهش نقاط مخربش خواهید آموخت. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر