قدرت فکر 1 (پژوهشی در زمینه بازسازی نیروی اندیشه،اراده و تلقین)
کد شناسه :3463
قدرت فکر 1 (پژوهشی در زمینه بازسازی نیروی اندیشه،اراده و تلقین)
موجود نیست

نگارنده نخست با طرح شواهد و مثال‌های گوناگون سعی دارد این مقوله را عنوان کند که زندگی آدمی مولد و مصنوع افکار خود اوست .وی سپس تمرین‌هایی فراهم می‌آورد که با استفاده از آنها بتوان نیروهای درونی را فعال کرده بر ناملایمات و دشواری‌های زندگی غلبه کرد . 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر