رمز گشایی از چهره
کد شناسه :3465
رمز گشایی از چهره
موجود نیست

اولویت اول کتاب رمزگشایی از چهره بررسی الگوهای کلی حالات چهره است -چه برای درک چهره خودتان باشد چه دیگران- و اولویت دوم کتاب بر خودِ احساسات استوار است. با اینکه اکثر مردم از واژه‌هایی مانند خشم، ترس، غم و مانند این‌ها استفاده می‌کنند ولی عده‌ی کمی از آن‌ها واقعاً از تجربه‌ی احساس خود آگاهی دارند. مثلاً، ترس واقعاً چگونه است؟ چه حالتی را در بدن شما پدیدار می‌کند؟ چه وضعیتی شما را می‌ترساند؟ آیا می‌توانید پیش‌بینی کنید که چه زمانی خواهید ترسید؟ می‌توانید احساس ترس و خشم را در یک زمان داشته باشید؟ وقتی ترسیده‌اید، آیا حالتی تهاجمی، انزواگرایانه یا متفکرانه از خود بروز می‌دهید؟ ترس را از خود می‌رانید یا ترس بر شما مستولی می‌شود؟ آیا تا به حال از ترسیدن لذت برده‌اید، مثلاً از تماشای یک فیلم ترسناک؟ آیا واکنش دیگران هم به ترس مانند واکنش شماست؟ آیا تنفس آنها نیز به شماره می‌افتد؟ آیا وضعیتی که شما را می‌ترساند، دیگران را نیز می‌ترساند؟

اولویت دوم کتاب بررسی همین موارد بوده و تجربه‌ی هر احساس را با جزییاتش شرح می‌دهد. این جزییات مطالبی را شامل می‌شود درباره‌ی چگونگی تجربه‌ی این احساسات در زندگی روزمره. شما می‌توانید از این اطلاعات برای شناخت تجربیات احساسی خود استفاده کنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر