فراشناخت درمانی
کد شناسه :3469
فراشناخت درمانی

فراشناخت اصطلاحی است که به طبقه ی خاصی از تفکر و شناخت اطلاق می شود.به طور کلی فراشناخت شناختی است که درباره ی شناخت به کار می رود (شناخت اساسی درباره شناخت است).تفکر به عوامل فراشناختی نیاز دارد که آن را تنظیم و کنترل نماید .برای نمونه، فرآیند یادسپاری یک شماره تلفن جدید به آگاهی از راهبردهایی نیاز دارد که می توان برای بهبود حافظه از آن ها استفاده کرد (برای مثال مرور ذهنی).این به یادسپاری یک شماره تلفن جدید به آگاهی از راهبردهایی نیاز دارد که می توان برای بهبود حافظه از آن ها استفاده کرد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر