واقعیت درمانی نوین (مشاوره بر مبنای نظریه انتخاب)
کد شناسه :3471
واقعیت درمانی نوین (مشاوره بر مبنای نظریه انتخاب)
موجود نیست


یکی از تفاوت های میان واقعیت درمانی و دیگر رویکردهای درمانی این است که در واقعیت درمانی ، آموزش نظریه انتخاب به مراجعین ، بخشی از روند درمان به شمار می رود .
در این کتاب ، تلاش من این است که به شما نشان دهم که چگونه ما چنین کاری را انجام می دهیم . بازخورد هایی که تاکنون از خوانندگان این کتاب بدست آمده موجب شده که من باور کنم که آنها آموخته اند که چگونه با استفاده از نظریه انتخاب به حفظ و تقویت روابط خود با افراد مهم زندگی خود بپردازند.
در بسیاری از مشاوره ها هنگامی که مراجع به دیدار خود با مشاوره پایان میدهد، مشاوره پایان می یابد، اما در واقعیت درمانی تا زمانی که مراجعین به استفاده از نظریه انتخاب ه در جریان مشاوره آن را آموخنه اند ، ادامه میدهند ، درمان آنها همچنان ادامه خواهد یافت .
هدف مداوم واقعیت درمانی ، خلق یک رابطه مبتنی بر نظریه انتخاب بین مراجع و درمانگر است.مراجعین از طریق تجربه این رابطه رضایت بخش میتوانند چیزهای زیادی درباره نحوه اصلاح روابط مشکل زای خود که آنها را به سمت مشاور سوق داده است، بیاوزند.
آنچه شما در هر فصل از این کتاب خواهید دید ، رویکرد کنونی من در واقعیت درمانی است .در حال حاضر معمولا من این نوع آموزش را با فرآیند درمان به گونه ای گره میزنم که مراجعین هیچ گاه متوجه این آموزش غیر مستقیم نمیشوند . اما اگر احساس کنم یک توضیح رسمی از این نظریه براشان سودمند واقع خواهد شد ، اقدام به این کار نیز می کنم . 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر