کاربرد تداعی آزاد در روانکاوی کلاسیک
کد شناسه :353
کاربرد تداعی آزاد در روانکاوی کلاسیک
موجود نیست

این‌ کتاب‌ در جهت‌ اهداف‌ آموزشی‌ ـ بالینی‌ و ارائه‌ مثال‌های‌ عملی‌ از چگونگی‌ اجرای‌ فرایند روان‌ درمانی‌های‌ تحلیلی‌ به‌ شمار آورد. در این‌ کتاب‌، دکتر زیگموند فروید سرگذشت‌ سه‌ بیمار خود را ترسیم‌ و بررسی‌ کرده‌ است‌. یکی‌ از آن‌ها دکتر شربر نام‌ دارد و دو بیمار دیگر را به‌ نام‌ های‌ «موش‌مرد» و «گرگ‌مرد» می‌شناسند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر