نوجوان و خانواده درمانی | شکستن چرخه اختلاف و کنترل
کد شناسه :354
نوجوان و خانواده درمانی | شکستن چرخه اختلاف و کنترل
موجود نیست

بیش‌تر نوشته‌های‌ مربوط‌ به‌ تربیت‌ یا درمان‌ نوجوانان‌ بر مبنای‌ رهیافت‌های‌ متضاد است‌. از سویی‌ توصیه‌ می‌شود نوجوانان‌ به‌ کسب‌ فردیت‌ و استقلال‌ تشویق‌ شوند و از سویی‌ توصیه‌ می‌شود تربیت‌کننده‌ یا درمانگر با کنترل‌ نوجوانان‌ اقتدار خود را به‌ اثبات‌ برساند. این‌ کتاب‌ نشان‌ می‌دهد آنچه‌ در این‌ میان‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شود، کیفیت‌ و نقش‌ روابط‌ خانوادگی‌ است‌.‌ 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر