پرورش هوش اخلاقی (هفت فضیلت اساسی که برای درست رفتار کردن به فرزندان باید آموخت)
کد شناسه :3506
پرورش هوش اخلاقی (هفت فضیلت اساسی که برای درست رفتار کردن به فرزندان باید آموخت)
موجود نیست

این کتاب به بررسی مفهوم ‹‹هوش اخلاقی›› اختصاص دارد که یکی از مسائل تربیتی مهم در عصر حاضر است که در روند پرشتاب جامعه کنونی، در حال فراموشی است. تاکید بر رشد اخلاقی کودکان که یکی از جنبه‌های مهم رشد است، از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در قرن حاضر، عوامل زیادی ارزش‌های اخلاقی کودکان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، عواملی که بسیاری از آنان از نظارت والدین و مسئولین تربیتی، خارج است. در کتاب حاضر، این عوامل و روش‌های مهار کردن آن‌ها با دقت و موشکافی بسیار بررسی شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر