حقایقی درباره اختلال وسواس
کد شناسه :3507
حقایقی درباره اختلال وسواس

این کتاب با یکی از رایج‌تری اختلال‌های روانی یعنی اختلال وسواس سر و کار دارد. نشانه‌های این اختلال ممکن است شامل شستشوهای تکراری دست و بدن، و آب‌کشی‌های مکرر و سایر اعمال تکراری در رعایت نظافت، و بازبینی و وارسی‌های مکرر کارهای انجام شده و یا هجوم افکار مزاحم تکراری باشند. نویسندگان بر اساس تجارب کلینیکی خود به طور مختصر و بسیار ساده ماهیت وسواس‌ها را تشریح کرده‌اند.این کتاب اساسا برای بیمارانی که گرفتار وسواس هستند و همچنین افراد خانواده و دوستان آنان نوشته شده است،اما البته می‌تواند برای درمانگران و افراد دیگری که به نحوی با آنان نوشته شده است، اما البته می‌تواند برای درمانگران و افراد دیگری که به نحوی با این نوع اختلال سر و کار دارند، آموزنده باشد. نمونه‌ها و مثال‌های زنده و متعدد که در سراسر کتاب آورده شده، جنبه‌های مختلف اختلال وسواس را به طرز بدیعی روشن و قابل فهم می‌سازند. نویسندگان کوشیده‌اند با زبان بسیار ساده و قابل فهم عموم، اطلاعات کاملی درباره‌ی ماهیت، نشانه‌ها، انواع، علل، درمان، و تئوری‌های مربوط به اختلال وسواس را در اختیار بگذارند. فصل مربوط به درمان با تئوری‌های روانشناسی ارتباط دارد. ولی سایر شیوه‌های درمانی منجمله داروها را نیز از قلم نینداخته است. فصل پیشنهادات عملی مخصوصا برای کسانی که بخواهند به خوددرمانی بپردازند، مفید است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر