روان شناسی کار
کد شناسه :1300
روان شناسی کار

داشتن شغل فراگیرترین رفتار انسان می باشد که نیازهای مادی و معنوی او را برطرف می کند. امروزه در آستانه ی انقلاب صنعتی چهارم که در سه حوزه ی فیزیکی، دیجیتال و زیستی تغییرات بنیادین ایجاد می کند و نتیجه ی آن تغییر بی سابقه در الگوهای اقتصادی و کسب و کار خواهد شد و با تغییرات در پی آن در فضای انجام کار،شرح وظایف، ماهیت و شیوه ی انجام کار تحولی ایجاد می شود.
در این شرایط است که کار کردن به نگرشی جدید، مهارت و توانایی فردی نیاز دارد. درک این مهارت ها و توانایی ها به جوانان و صاحبان شغل کمک می کند تا در این شرایط غافل گیر نشده و بتوانند چالش ها را مدیریت کنند. بر این اساس مطالعه ی کتاب حاضر به همه ی فعالان در این حوزه توصیه می شود.
در ادامه به تشریح فصول این کتاب می پردازیم:
فصل اول: تعاریف کلی و مفاهیم روانشناسی
فصل دوم: تفاوت های فردی
فصل سوم: کار و شخصیت
فصل چهارم: انگیزش و پیشرفت شغلی
فصل پنجم: یادگیری و آموزش کارکنان
فصل ششم: مفهوم و استرس منابع آن
فصل هفتم: رضایت شغلی
فصل هشتم: چشم انداز مشاغل در دنیای امروز
در پایان هر فصل نیز خلاصه ی مطالب، سوالات چهار گزینه ای و سوالات تشریحی نیز آمده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر