طبقه بندی توانمندی های منش و فضیلت های انسانی
کد شناسه :3510
طبقه بندی توانمندی های منش و فضیلت های انسانی

اگر زندگی را در قالب برداری ببینیم که در سمت منفی ان بیماری ها و کژکاری های روانی قرار دارد و در میانه آن زندگی نباتی و تهی از شادکامی، خرسندی و معناداری و در سمت راست آن زندگی خوب و سرشار از شادابی و شکوفایی باشد، روان شناسی مثبت نگر می کوشد تا رازهای زندگی خوب و خوش و سعادتمند را کشف کند؛ و از آنجا که زندگی خوب و خوش و سعادتمند پدیده ای کاملا فردگرایانه نیست و به بستر اجتماعی که فرد در آن زندگی می کند وابسته است، به بررسی نهادها و سازمان های اجتماعی نیز می پردازد؛ از این رو، ویژگی های خانواده، گروه ها، آموزش و پرورش، سازمان های اداری، شهر، جامه و حتی نظام های سیاسی و اقتصادی مطلوبی را که زاینده زندگی خوب و سعادتمند هستند نیز می کاود.
روان شناسی مثبت نگر جنبشی نوین در روان شناسی است که با طرح پرسش هایی ساده، اما کلیدی، دریچه ای تازه را بر روی علاقه مندان و محققان روان شناسی و برخی دیگر از رشته های علوم اجتماعی و حتی پزشکی گشود.
اما زندگی خوب و سعادتمند چیست؟ و برای رسیدن به آن چه باید کرد؟
در کتاب «طبقه بندی توانمندی های منش و فضیلت های انسانی» که مهم ترین اثر در رشته روان شناسی مثبت نگر و به منزله قانون اساسی این رشته است، سعی بر آن است تا با پژوهش های گسترده و جهان شمول به پرسش های بالا پاسخ داده شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر