انضباط مثبت برای نوجوانان
کد شناسه :3517
انضباط مثبت برای نوجوانان
موجود نیست

در کتاب « انضباط مثبت برای نوجوانان» به پدران و مادران نشان داده می شود که پل ارتباطی مستحکمی با فرزندانشان ایجاد کنند، چرخه مخرب احساس گناه و تقصیر را که در جنگ قدرت بین والدین و نوجوانان ایجاد می شود بشکنند، و در جهت برقراری رابطه احترام آمیز متقابل، مطمئن تر حرکت کنند. برخی از مباحث اصلی کتاب عبارت اند از: - روش های بحث و گفت وگوی صادقانه با نوجوانان - شیوه های کمک به نوجوانان برای حضور در دنیای مجازی و در امان ماندن از مضرات آن - تبدیل اشتباه های نوجوانان به فرصت های یادگیری - آموزش نوجوانان برای پیگیری اهدافشان در جهت شادکامی - کمک به نوجوانان برای نیفتادن در دام افراط و تفریط - انتقال این مفهوم به نوجوانان که شما علیه آنها و در جبهه مقابل آنها نیستید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر