رهایی از خاطرات بد دوران کودکی (زخم های پنهان کودکی و سلامت ذهنی بزرگسالی)
کد شناسه :3529
رهایی از خاطرات بد دوران کودکی (زخم های پنهان کودکی و سلامت ذهنی بزرگسالی)
موجود نیست

دوران کودکی، با تمام شور و نشاطی که دارد مرحله ای بسیار حساس در زندگی آدمی است که هرگونه تجربه ی مثبت یا منفی ای در آن، می تواند تأثیرات عمیقی را در بزرگسالی به همراه آورد. گلن آر. شیرالدی در این کتاب تأثیر تجربیات منفی دوران کودکی را در سنین بزرگسالی مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را برای مخاطب تشریح می کند.
کتاب حاضر نشان می دهد که تبعات ناشی از روابط ناگوار و سوء رفتارهای دوران کودکی در دو بافت خانواده، مدرسه و حتی پیرامون روابط خشونت آمیز بین والدین، از دوران کودکی عبور کرده و تأثیرات نامطلوب خود را در سالیان آتی و در دوران بزرگسالی حفظ می کند.
اثر حاضر نوعی کاوش و واکاوی حافظه و خاطرات کودکی تا سن سه سالگی برای همگان است که می تواند در بهبودی و بازگرداندن شادی و شادمانی دوران کودکی در بزرگسالی مفید و مؤثر واقع شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر