زندگی مشترک جرأت می خواهد
کد شناسه :3534
زندگی مشترک جرأت می خواهد
موجود نیست

اثر روانشناسی حاضر با نثر روان و سادۀ خود به ارائۀ مفهوم خلاقانه و جدیدی برای ایجاد رابطۀ زناشویی ماندگار و مثبت می پردازد (الگوی 3=1+1) و با در اختیار گذاشتن راه حل های عملی و کاربردی و ابزارهای پیشنهادی، مخاطب را در راستای برقراری رابطه ای بهتر راهنمایی می کند.

گزیده ای از کتاب
اعتماد را در زندگی زناشویی به وجود بیاورید
وقتی عادت کنید که به طور متقابل و با رعایت صداقت و حقیقت، از یکدیگر تعریف کنید، در نتیجه، اعتماد میان شما و همسرتان کم کم قوی تر می شود. البته همان طور که در ادامه خواهیم دید، گاهی لازم است که بدانید چگونه از همسرتان یا برخی از رفتارهای او انتقاد کنید؛ آن هم درست وقتی که خودش را توجیه می کند. (انتقاد ها باید آرام و سازنده باشند.) زوج هایی که به خود و به شریک زندگی شان اعتماد دارند، راحت تر می توانند از یکدیگر انتقاد کنند یا انتقاد ها را بپذیرند.
اعتماد در زندگی زناشویی، درست مانند اعتماد فردی شکل می گیرد. یعنی وقتی کار مثبتی انجام می دهیم، تشویق می شویم و برعکس، وقتی کار ناشایستی از ما سر می زند، با نقدی سازنده رو به رو می شویم. همان طور که در اعتماد فردی مهم است، در زندگی زناشویی نیز باید تشویق ها بیش از انتقادها باشد. توجه داشته باشید که به جای انتقاد از یکدیگر، بیشتر وقت خود را صرف تشویق کنید. اگر در زندگی شما این طور نیست، سریع موضع خود را تغییر دهید تا بتوانید به رفتارهای بهتری عادت کنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر