تپش هستی (درآمدی بر نظریه و متد بنیان)
کد شناسه :3560
تپش هستی (درآمدی بر نظریه و متد بنیان)
موجود نیست

کتاب «تپش هستی»، همانطور که گفته شد، متد بنیان را از زبان بنیان‌گذار آن شرح می‌دهد و نقشۀ راهی به دست می‌دهد که با کمک آن بتوانیم زندگی خود را تغییر دهیم و روابط فردی و عاطفی و جمعی خود را بهبود بخشیم و هم در زندگی فردی به احساسی خوب دست یابیم و هم در کار و حرفۀ خود به موفقیت برسیم و به انسانی مؤثر بدل شویم.
چنانکه دکتر فرشید مرادیان، متخصص روان‌شناسی و روان‌درمانگر پویشی – تجربه‌ای و پژوهشگر روان‌درمانی تطبیقی – تلفیقی، در درآمدش بر کتاب «تپش هستی» اشاره می‌کند، متد بنیان روشی برآمده از روان‌شناسی عامه و سنت و فرهنگ شفاهی و بومی است و مبنای خود را بر زندگی عملی و تجربه می‌گذارد.
در کتاب «تپش هستی» می‌بینیم که چطور تجربه‌های ما در زندگی و نیز تجربه‌هایی که نسل‌های پیاپی به آن‌ها دست یافته و آن‌ها را سینه‌به‌سینه و به‌صورت شفاهی به آیندگان انتقال داده‌اند، حاوی آموزه‌هایی مهم برای رسیدن به موفقیت در زندگی هستند.
فرشته میرهاشمی در کتاب «تپش هستی» از تجربه‌های خود می‌گوید و نشان می‌دهد که تجربۀ شخصی و سنت روان‌شناسی عامه چگونه می‌تواند انسان را در رشد شخصی و حرفه‌ای و دست‌یابی به متدی برای موفقیت یاری دهد.
کتاب «تپش هستی» از پیشگفتار و این فصل‌ها تشکیل شده است: «بیانیه»، «هستی و بودن»، «تجربۀ آنچه که هست»، «سیر زندگی در بقا»، «تحول در چگونگی بودن»، «قصد و مقصود و مقصد»، «بازی زندگی، باز بودن به زندگی» و «هیچ‌چیز بودن». 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر