کودک و مهارت های زندگی (پرسان و غار اژدها : اعتماد به نفس)
کد شناسه :3586
کودک و مهارت های زندگی (پرسان و غار اژدها : اعتماد به نفس)
موجود نیست

درباره ی داستان :

بچه ها از فکر مائومائو استقبال کردند و با کار خود مورچه ها را به زحمت انداختند. درابتدا مورچه ها صبوری می کردند و چیزی به بچه ها نگفتند اما هرچه ان ها بیشتر تحمل می کردند اذیت و آزار بچه ها بیشتر می شد. ان ها کم کم روش های جدیدی هم برای آزار مورچه ها به کار می گرفتند . یکی بر سر راه مورچه ها سنگ می گذاشت و دیگری با چوب مسیر حرکت شان را تغییر می داد . گاهی روی ان ها آب می ریختند و گاهی با سنگ راه شان را می بستند ... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر