کودک و مهارت های زندگی ( پیشولی به شکار گنجشک می رود : تمرکز)
کد شناسه :3590
کودک و مهارت های زندگی ( پیشولی به شکار گنجشک می رود : تمرکز)
موجود نیست

این کتاب مهارت تمرکز کردن را به کودکان به صورت داستان آموزش می دهد این مهارت به کودک یاد می دهد تمام توجه خود را به موضوعی جلب کند و از تمام عوامل محیطی و ذهنی که او را از موضوع دور می کند بپرهیزد.
تمرکز نقش بسیار مهمی در سایر مهارت ها از جمله خلاقیت،یادگیری ،کارگروهی و ...دارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر