شفای خود (آموزه هایی در باب ذهن آگاهی در طب)
کد شناسه :3619
شفای خود (آموزه هایی در باب ذهن آگاهی در طب)
موجود نیست

کتاب شفای خود کتابی است در مورد تجربۀ عملی و درونی معلم و شاگردان ذهن‌آگاهی. در این کتاب نویسنده با بیانی ادبی و استعاری به بیان تجربۀ شخصی خود از تدریس ‏ذهن‌آگاهی به گروهی متشکل از بیماران جسمی و روحی می پردازد و در ضمن توصیف تجربۀ تدریس خود به مبانی عرفانی ذهن آگاهی نیز می پردازد. در این کتاب خواننده می ‏تواند به درکی عمیق و درونی از مفهوم ذهن آگاهی و قرابت های مفهومی آن با مفاهیم ادبی و عرفانی دست یابد و در عین حال دریابد روال واقعی تجربه و تدریس ذهن آگاهی ‏چه مسیری را طی می کند. ‏ 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر