مقدمه ای بر مدل سیستم های خانواده درونی
کد شناسه :3621
مقدمه ای بر مدل سیستم های خانواده درونی

مدل سیستم‌های خانواده درونی توسط دکتر ریچارد شوارتز در طی 35 سال گذشته ابداع و سپس به طور مداوم توسعه یافته و به‌روزرسانی شده است. این مدل بر اساس دو پیش‌فرض چندگانگی ذهن و نظریه‌ی سیستم‌ها بنا شده است. در این کتاب به صورت مقدماتی این مفروضات تشریح شده‌اند و مثال‌ها و تمرین‌هایی از زندگی روزمره این مدل را برای شما روشن و عینی می‌سازد. بر اساس چندگانگی ذهن انسان‌ها فقط یک ذهن ندارند بلکه چندین ذهن دارند. در مدل سیستم‌های خانواده درونی به هر کدام از این ذهن‌ها یک بخش می‌گویند. این بخش‌ها مانند انسان‌های کوچک‌تری هستند که درون هر فرد زندگی می‌کنند و بنا بر موقعیت کنترل ذهن و بدن فرد را به‌دست می‌گیرند. در این مدل بخش‌ها انواعی دارند که شامل بخش‌های محافظ (مدیرها و آتش‌نشان‌ها) و بخش‌های تبعیدی هستند. نظریه‌ی سیستم‌ها به وجود یک رابطه‌ی تعاملی و تاثیرگذار بین اجزاء یک سیستم اشاره دارد و در ابتدا در حوزه‌ی روانشناسی در خانواده‌درمانی مورد استفاده قرار گرفت. دکتر شوارتز که در ابتدا یک خانواده درمانگر بود پس از کشف بخش‌های مختلف در وجود افراد متوجه شد که ارتباط بین این بخش‌ها نیز مانند خانواده‌ها از قوانین سیستم‌ها تبعیت می‌کند و به همین دلیل هم نام مدل خود را سیستم‌های خانواده درونی نامید، گویی همانطور که ما یک خانواده در بیرون داریم، یک خانواده نیز در درون داریم که ارتباط بین اعضای هر دو از قوانین سیستم‌ها تبعیت می‌کند. درمان سیستم‌های خانواده درونی بر اساس این چشم‌انداز از کارکرد ذهن انسان یک روش نظام‌مند ارائه کرده است و بدون برچسب اختلال زدن به افراد تلاش دارد که از منابع ذاتی درون انسان که آن را "خود" می‌نامد استفاده کند تا فرد از وضعیت‌های افراطی که گرفتار آن‌ها شده است شفا یابد. درمان سیستم‌های خانواده درونی یک اساس معنوی نیز دارد یعنی انسان‌ها را در سطح وسیع متصل و مرتبط با یکدیگر و کل جهان هستی می‌داند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر