هم آفرینی تغییر (فنون تاثیرگذار درمان پویشی)
کد شناسه :3624
هم آفرینی تغییر (فنون تاثیرگذار درمان پویشی)

هم آفرینی تغییر، برندۀ جایزۀ بهترین کتاب روان‏پزشکیِ سال 2014 از انجمن پزشکی بریتانیا، اساساً یک کتاب آموزش فن است. اما، ورای این مهم، زیرساخت‏های روان‏شناختی و عصب‌پژوهی این فنون را نیز شرح می‌دهد و، همچنین، کارکرد هر فن را در ساختار سلسله‏ مراتبی فن، تاکتیک، راهبرد و هدف تعیین می‏کند. در کنار همۀ اینها، کاربرد وسیع و متنوع مثال‏های بالینی، همراه با معرفی و توصیف نکته به نکتۀ هر یک از کنش‏ها و واکنش‏های بیمار و درمانگر، بیش از پیش، به ارزش آموزشی کتاب افزوده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر